Home

Op mijn homepage kan je genieten van de modelspoorprojecten die ik vanaf 2012 heb gebouwd en op vele modelspoortentoonstellingen in Europa heb tentoongesteld.
Natuurlijk zijn er voor 2012 ook wel projecten geweest waaronder Utopia 2000, die samen met de N-spoor groep van de modelspoorvereniging ’s-Hertogenbosch is ontwikkeld en gepresenteerd.
Via de tabbladen neem ik je mee naar de wereld van mijn projecten.

Met dank aan Gerard Tombroek en Len de Vries voor de verschillende foto’s op deze site.